Integritetspolicy

Integritet på resortyxenhaga.se

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kunder. Policyn gäller för både privat- och företagskunder, när vi hanterar personuppgifter i enlighet med de nya direktiven för EU:s dataskyddsregler.

 Resort Yxenhaga respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du bokar boenden, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: – Skicka dig SMS med information, nyhetsbrev, och information om våra aktiviteter, arrangemang och boende.

Vi för historik om kunder som deltagit på olika aktiviteter, arrangemang och boende. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Resort Yxenhaga har övergripande personuppgiftsansvar som tillsammans med personuppgiftsansvarig ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras ovan använder vi oss av våra legitima intressen (kundavtal) när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och extern konferensorganisatör på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge vi bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi uppdaterar regelbundet våra system för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Om Resort Yxenhaga får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder. Vid eventuellt dataintrång i någon del av Resort Yxenhaga upprättar vi anmälan för alla våra kunder.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de nyhetsbrev och inbjudningar som beskrivs ovan.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att skicka ett email till info@resortyxenhaga.se. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till info@resortyxenhaga.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå